top of page

İŞ HUKUKU-İSG YARGITAY KARARLARI

ALT İŞVEREN DURUMU ESAS NO 2012-2557

 

ALT İŞVEREN DURUMU ESAS NO 2013-1450

 

ALT İŞVEREN DURUMU ESAS NO 2013-5581

 

ALT İŞVEREN DURUMU ESAS NO 2013-6223

 

ALT İŞVEREN DURUMU ESAS NO 2013-6690

 

ALT İŞVEREN DURUMU ESAS NO 2013-11128

 

ALT İŞVEREN DURUMU ESAS NO 2013-14549

 

ALT İŞVEREN DURUMU ESAS NO 2013-16120

 

ALT İŞVEREN DURUMU ESAS NO 2013-23403

 

ARA DİNLENMESİ ESAS NO 2005-5789

 

ARA DİNLENMESİ ESAS-NO 2007-5860

 

AVANS OLARAK ÖDENEN KIDEM TAZMİNATI

 

ASIL ALACAĞIN ÖDENMESİ SIRASINDA FAİZİN ÖDENMESİ

 

AYLIK ÜCRET ESAS NO 2012-26796

 

AYLIK ÜCRET ESAS NO 2014-5759

 

BAŞKA BİR İŞVEREN ÖDÜNÇ VERİLEN İSÇİNİN HAKSIZ İŞ AKDİ FESHİ

 

BELİRLİ SURELİ İŞ AKDİNDE İŞ GÜVENCESİ

 

BELİRLİ SURELİ İŞ AKDİNİN FESHİ

 

BELİRLİ SURELİ İŞ AKDİNİN İŞVERENCE FESHİ

 

BELİRLİ SÜRELİ HİZMET AKDİ İLE ÇALIŞAN KİŞİNİN İŞ GÜVENCESİ

 

BELİRLİ SÜRELİ İŞ AKDİNİN SONA ERMESİNDE İHBAR TAZMİNAT

 

BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

 

BORDRODA GÖSTERİLEN ANCAK İMZALI OLMAYAN ÜCRETLER

 

ÇALIŞILAN SÜRENİN KURUMA EKSİK BİLDİRİLMESİ ÜZERİNE İŞÇİNİN İŞ AKDİNİ HAKLI NEDENLE FESHİ

 

DENKLEŞTİRME YARGITAY KARARI ESAS NO 2010-9024

 

DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ AKDİ FESHİ

 

EKONOMİK KRİZ BAHANESİYLE İŞÇİ ÇIKARILMASI

 

EKONOMİK KRİZ SEBEBİYLE İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİNİN İŞE İADESİ

 

EMEKLİLİK NEDENİ İLE FESHİN HAKLI NEDENE DAYANMAMASI

 

EMEKLİLİK NEDENİ İLE FESİHTE KIDEM TAZMİNATININ ÖDENME SÜRESİ

 

EMEKLİLİK NEDENİ İLE KAZANILMIS HAKLAR

 

EMEKLİLİK NEDENİ İLE KIDEM TAZMİNATINA UYGULANACAK FAİZİN BAŞLANGICI

 

EVLİLİK NEDENİYLE KIDEM TAZMİNATI HAK ETMEK İÇİN BİLDİRİM

 

FARK ÜCRET VE İKRAMİYE ALACAĞI İSTEMİ

 

FAZLA ÇALIŞMA SÜRELERİNİN VE ÜCRETİNİN KANITLANMASI

 

FAZLA MESAİ ALACAĞI

 

FAZLA MESAİ İDDİASINDA BULUNAN İSÇİNİN İTİRAZİ KAYIT KOYMADAN ÜCRET BORDROSUNU İMZALAMASI

FAZLA MESAİ SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ

FAZLA MESAİNİN BELİRLENMESİ

GERÇEK ÜCRETİN KAYITLARA YANSITILMAMASI

GREVDEKİ İŞÇİNİN İŞİNİN BAŞKA BİR İŞYERİNE VERİLMESİ

HACİZ OLMAKSIZIN BANKADAKİ MAAŞ HESABINA BLOKE KONULAMAZ

HAK DÜŞÜRÜCÜ ALTI İŞ GÜNLÜK SÜRE

HİZMET SÜRESİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ

İBRANAMENİN İHTİRAZI KAYIT KONMADAN İMZALANMASI

İHBAR ONELİ İLE ÜCRETLİ İZİNLERİN İÇİÇE GEÇEMEYECEĞİ

 

İHBAR SÜRESİNDE İŞ ARAMA İZNİ

 

İHBAR SÜRESİNİN BÖLÜNEMEMESİ

 

İHBAR TAZMİNATI ÖDEMEDEN İŞ AKDİ FESHİ

 

İHBAR TAZMİNATININ YANLIŞ OLARAK HESAPLANMASI

 

İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI ÖDEYEREK İŞ AKDİ FESHİ YAPILMASIYLA İLGİLİ UYGULAMA

 

İHBAR VE KIDEM TAZMİNATINDAN HACİZ KESİNTİSİ

 

İŞ AKDİ FESHİ UYGULAMASINDA İŞVERENİN SORUMLULUĞU

 

İŞ AKDİ FESHİ VE SONUÇLARI

 

İŞ AKDİ FESHİNDE DAVA AÇMA SÜRESİ

 

İŞ AKDİNİ FESHEDEN İŞVERENİN DAHA SONRA BUNDAN VAZGEÇMESİ

 

İŞ AKDİNİN ASKERLİK NEDENİYLE SONA ERMESİ

 

İŞ AKDİNİN HAKLI NEDENLE İŞVERENCE FESHİ

 

İŞ AKDİNİN İŞÇİ TARAFINDAN HAKLI BİR NEDEN OLMADAN FESHİ

 

İŞ AKDİNİN İŞVERENE NAKİL HAKKI TANIMASI

 

İŞ AKDİNİN OLUŞMASI İÇİN BAĞIMLILIK VE ÜCRET ÖDEME ŞARTININ GERÇEKLEŞMESİ

 

İŞ AKDİNİN SENDİKAL NEDENLE FESHİ

 

İŞ GÜVENCESİNDE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

 

İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK

 

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN HUKUKİ SONUÇLAR

 

İŞ KAZASINDA ASIL İŞVERENİN SORUMLULUĞU

 

İŞ SÖZLEŞMESİNDE İŞÇİNİN YARARLANACAĞINA DAİR HÜKMÜN İKRAMİYE ALACAĞINI KAPSAMAMASI

 

İŞ ŞARTLARININ AĞIRLAŞTIRILMASI

 

İŞÇİ TARAFINDAN İŞ AKDİNİN EVLENME NEDENİYLE FESHİ

 

İŞÇİ ÜCRET ALACAKLARININ ZAMANINDA ÖDENMEMESİ NEDENİYLE HAKLI FESİH

 

İŞÇİ ÜCRETİNE UYGULANACAK FAİZ

 

İŞÇİ ÜCRETLERİNİN DOLAR OLARAK ÖDENMESİ

 

İŞÇİLERİN RIZASI OLMAKSIZIN İŞYERİ UYGULAMASI

 

İŞÇİLERİN TOPLUCA HAREKET EDEREK İŞİ BIRAKMALARI

 

İŞÇİNİN ALACAKLARINDAN ASIL İŞVERENDE SORUMLUDUR

 

İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN GEÇERLİ FESİH

 

İŞÇİNİN DEVAMSIZLIĞI NEDENİ İLE FESİH

 

İŞÇİNİN DOĞRULUĞA UYMAYAN DAVRANIŞI

 

İŞÇİNİN İBRANAMEYİ İMZALAMAK ZORUNDA KALMASI

 

İŞÇİNİN İSTİFA ETMESİ HALİNDE İHBAR TAZMİNATI

 

İŞÇİNİN İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIK BİR ŞEKİLDE YAZMAMASI

 

İŞÇİNİN İŞ AKDİNİN ÜCRETLERİNİN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE FESHİ

 

İŞÇİNİN İŞ BIRAKMA EYLEMİNE KATILMASI

 

İŞÇİNİN İŞ GÜVENCESİ MADDESİNDEN YARARLANABİLMESİ

 

İŞÇİNİN İŞVERENİN GÜVENİNİ KÖTÜYE KULLANMASI

 

İŞÇİNİN İŞVERENİN İKRAMİYENİN AZALTILMASI YÖNÜNDEKİ KARARINI ZIMNİ OLARAK KABULÜ

 

İŞÇİNİN MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ

 

İŞÇİNİN NEDENSİZ OLARAK İŞYERİNDEN AYRILMASI

 

İŞÇİNİN ON GÜNLÜK ÜCRETİ İLE ÖDEYEMEYECEĞİ KADAR İŞVERENE ZARAR VERMESİ

 

İŞÇİNİN ONAYI OLMADAN İŞÇİNİN ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARILMASININ İŞ AKDİNİN FESİH NİTELİĞİNDE OLMASI VE SONUÇLARI

 

İŞÇİNİN VERİMSİZLİĞİNİ İLERİ SÜREREK İŞ AKDİ FESHİ

 

İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATININ EN ÜST SINIRDAN HESAPLANMA

 

İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATİNİN GEREKÇE GÖSTERİLEREK ÜST SINIRDAN GÖSTERİLMESİ GEREKİR

 

İŞE İADE DAVASI İSÇİNİN NAKLİ

 

İŞE İADE DAVASINDA BOŞTA GEÇEN SÜRELER VE TAZMİNAT

 

İŞE İADE DAVASINDA İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI

 

İŞE İADE DAVASINDA TÜM TANIKLARIN DİNLENMESİ GEREĞİ

 

İŞLETME MÜDÜRÜNÜN SAVUNMASI DAHİ ALINMADAN İŞ AKDİ FESHİ

 

İŞVERENİN BELİRSİZ SÜRELİ İŞ AKDİNİ FESHİ

İŞVERENİN DAVA AÇILDIKTAN SONRA İSÇİYİ BAŞKA ŞEHİRDEKİ İŞ YERİNE İŞE DAVETİ

 

İŞVERENİN GÜVENİNİ KÖTÜYE KULLANMAK

 

İŞVERENİN HAKLI NEDENLE FESHİ 2

 

İŞVERENİN İSE İADEYİ KABUL ETMESİ

 

İŞVERENİN İŞ AKDİNİ FESHİ İHBAR SÜRESİNDE İŞÇİNİN EMEKLİLİK İÇİN BAŞVURUSU

 

İŞVERENİN İŞ AKDİNİ KÖTÜ NİYETLE FESHETMESİ HALİNİN İSPATI

 

İŞVERENİN İŞÇİNİN İŞ AKDİNİ NORM KADRO SEBEBİYLE FESHİ

 

İŞVERENİN ÖDEME GÜÇLÜĞÜNDEN DOLAYI YENİ KADRO OLUŞTURMASI

 

İŞVERENİN ÜCRET ÖDEDİĞİNİ İSPAT ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 

İŞVERENİN VERDİĞİ İKRAMİYEDEN HACİZ KESİNTİSİ

 

İŞYERİ DEVRİ ESAS NUMARA 2013 4848

 

İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİNİN İŞ AKDİNİN İŞVERENCE FESHİ

 

İŞYERİNDE YENİLENEN PERSONEL YÖNETMELİĞİNİN İŞÇİ TARAFINDAN KABUL EDİLMEMESİ

 

İŞYERİNDEKİ İŞÇİLERE İŞVERENİN EŞİT DAVRANMA İLKESİ

 

İŞYERİNİ İŞÇİNİN İKAMETGAH ADRESİNE DAHA YAKIN YERE TAŞINMASI

 

İŞYERİNİ TERK EDEREK BAŞKA İŞYERİNDE İŞBAŞI YAPAN İŞÇİ

 

İŞYERİNİN BELİRLENMESİNDE İŞE GİRİŞ BİLDİRGELERİ VE ÜCRET BORDROLARININ KONTROLÜ

 

İŞYERİNİN DEVREDİLMESİNDEN SONRA İSÇİNİN İŞ AKDİNİN FESHİ

 

İTİRAZ EDİLMEYEN BİLİR KİŞİ RAPORUNUN KABUL EDİLMİŞ OLMASI

 

KADIN İŞÇİYE SÖZLÜ SATAŞMA

 

KIDEM TAZMİNATI ALACAĞI VEYA FAİZ ALACAĞININ ÖNCELİĞİ

 

KIDEM TAZMİNATINA ESAS SÜREDE ASKERLİK BORÇLANMASI

 

KIDEM TAZMİNATINA UYGULANACAK FAİZ ORANININ BELİRLENMESİ

 

KIDEM TAZMİNATINDA ZAMAN AŞIMI

 

KIDEM TAZMİNATININ DAVALI ALEYHİNE FAZLA HESAPLANMASI

 

KIDEM TAZMİNATININ GEÇ ÖDENMESİNDEN DOĞAN ZARAR

 

KIDEM TAZMİNATININ TAKSİTLE ÖDENMESİ

 

KIDEME ESAS SÜRE

 

KIDEME ESAS ÜCRET

 

KIDEME ESAS ÜCRETİ HESABINDA İKRAMİYE

 

MEVSİMLİK ÇALIŞMADA İŞ AKDİ FESHİ

 

MEVSİMLİK ÇALIŞMADA YILLIK İZİN DURUMU

 

MEVSİMLİK İŞÇİ ESAS NUMARA 2010 30996

 

MİKTARI AYRI AYRI BELİRTİLEN VE ÖDENEN İBRANAME MAKBUZ NİTELİĞİNDEDİR

 

MUVAZAALI OLARAK ALT İŞVEREN NEZDİNDE GÖSTERİLEN İŞÇİNİN İŞ AKDİNİN FESHİ

 

ÖDENMEYEN FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ

 

ÖZELLEŞTİRME NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ

 

PART TİME ESAS NUMARA 2013 4336

 

TOPLU FESİH ESAS NUMARA 2004 22472

 

TOPLU İŞTEN ÇIKARMA ESAS NUMARA 2008 3414

 

TÜM İŞÇİLİK ALACAKLARININ İBRANAME İLE ÖDENMESİ

 

UZUN SURELİ ÇALIŞAN İŞÇİNİN MAZERETSİZ OLARAK ÜÇ GÜN İŞE GELMEMESİ

 

ÜCRET ALACAKLARININ TEMERRÜDE DÜŞMESİ VE ÜCRETİN BELİRLENMESİ

 

ÜCRET DEĞİŞİKLİĞİ

 

ÜCRETİN BELİRLENMESİ İSPATİ VE HESAP PUSULALARININ İŞVERENCE İŞÇİYE VERİLMESİ

 

ÜCRETİN BELİRLENMESİ İŞÇİNİN VASFI İLE BAĞLANTILIDIR

 

ÜCRETİN BELLİ OLMAMASI İŞVERENİN İKİ AYRI BORDRO DÜZENLEMESİ

 

ÜCRETİN GÖSTERİLDİĞİ BORDRONUN GERÇEĞİ YANSITMASI

 

ÜCRETİN MESLEK KURULUŞLARINDAN SORULARAK YILLARA GÖRE TESBİTİ

 

ÜCRETTEN HACİZ KESİNTİSİ

 

YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ TAZMİNATI ESAS NUMARA 2012 1742

bottom of page